Compromís demana al PP coherència i serietat en la reivindicació de l’ambulància (SVB) 24 h.

Crevillent a 25 de novembre, el grup Municipal de Compromís per Crevillent, considera inacceptables els arguments de la Regidora Loreto Mallol respecte a que en el seu moment es retire l’ambulància (SVB) les 24 hores a Crevillent a causa de la crisi, i que ara que el PP ja no governa en la Generalitat sí que és partidària que es restaure el servei.

Des de Compromís es considera un acte de cinisme descarat, a més de no dir la veritat sobre les excuses que van posar en el seu moment per a justificar que Crevillent es quedara sense el (SVB) d’ambulància durant la nit.

En concret, la qual cosa llavors va dir el PP, i sembla oblidar la Sra. Loreto, tal com consta en les actes de Ple va ser: “que aquesta reestructuració del servei és fruit de l’anàlisi estadística dels serveis prestats en tot un any i que les 45 SAMU de la Comunitat Valenciana continuen intactes, i el SVB de Crevillent té assignades 10 hores i cobreix perfectament el servei i el temps de resposta és l’adequat al nivell fixat pel Centre d’Emergències”, o també que : “ el mapa sanitari de la comarca d’abans no és el que tenim actualment perquè només hi havia un hospital, al que es tardava el doble de temps a arribar que al del Vinalopó”.

Amb aquests arguments, va rebutjar sistemàticament el PP a Crevillent el que disposàrem del servei d’ambulància les 24 h. rebutjant la petició dels Grups polítics de l’oposició, i de més de 4.700 signatures de crevillentins presentades per la Plataforma per la Restitució del (SVB) Servei d’Ambulància 24 h., formada per més de 20 col·lectius i entitats socials de Crevillent.

Insisteix Compromís, que els motius de deixar-nos sense ambulància no es van basar en la crisi, sinó que es van basar que no era necessari, i el que va fer el Partit Popular a Crevillent va ser servilisme i fer de delegació del PP en la Generalitat quan governava el Sr. Camps i després el Sr. Fabra., en comptes de defensar els interessos dels crevillentins.

Aquest Grup, com ja va anunciar fa diverses setmanes està treballant perquè siga una realitat l’ambulància 24 hores i recolzarà qualsevol iniciativa que vaja en aquest sentit sent coherents amb les nostres propostes, governe qui governe perquè para Compromís per Crevillent el primer són els nostres veïns, abans que defensar interessos ni carreres polítiques partidistes com ha fet el PP en aquests últims anys.

Compromís va a continuar exigint a la Consellería de Sanitat, al costat de la Plataforma i als milers de veïns que exigien l’ambulància, i si ara Ciutadans ha presentat una nova moció en el mateix sentit, també ho recolzarem, independentment de les gestions que ja estem fent.

 

Compromís pide al PP coherencia y seriedad en la reivindicación de la ambulancia (SVB) 24 h.

 

Crevillent a 25 de noviembre, el grupo Municipal de Compromís per Crevillent, considera inaceptables los argumentos de la Concejala Loreto Mallol respecto a que en su día se retiro la ambulancia (SVB) las 24 horas en Crevillent debido a la crisis, y que ahora que el PP ya no gobierna en la Generalitat sí que es partidaria de que se restaure el servicio.

 

Desde Compromís se considera un acto de cinismo descarado, además de no decir la verdad sobre las excusas que pusieron en su día para justificar que Crevillent se quedara sin el (SVB) de ambulancia durante la noche.

 

En concreto, lo que entonces dijo el PP, y parece olvidar la Sra. Loreto, tal y como consta en las actas de Pleno fue: “que esta reestructuración del servicio es fruto del análisis estadístico de los servicios prestados en todo un año y que las 45 SAMU de la Comunidad Valenciana continúan intactas, y el SVB de Crevillent tiene asignadas 10 horas y cubre perfectamente el servicio y el tiempo de respuesta es el adecuado al nivel fijado por el Centro de Emergencias”, o también que : “ el mapa sanitario de la comarca de antes no es el que tenemos actualmente porque sólo había un hospital, al que se tardaba el doble de tiempo en llegar que al del Vinalopó”.

 

Con estos argumentos, rechazó sistemáticamente el PP en Crevillent el que dispusiéramos del servicio de ambulancia las 24 h. rechazando la petición de los Grupos políticos de la oposición, y de más de 4.700 firmas de crevillentinos presentadas por la Plataforma por la Restitución del (SVB) Servicio de Ambulancia 24 h., formada por más de 20 colectivos y entidades sociales de Crevillent.

 

Insiste Compromís, que los motivos de dejarnos sin ambulancia no se basaron en la crisis, sino que se basaron en que no era necesario, y lo que hizo el Partido Popular en Crevillent fue servilismo y hacer de delegación del PP en la Generalitat cuando gobernaba el Sr. Camps y después el Sr. Fabra.,  en vez de defender los intereses de los crevillentinos.

 

Este Grupo, como ya anunció hace varias semanas está trabajando para que sea una realidad la ambulancia 24 horas y apoyará cualquier iniciativa que vaya en este sentido siendo coherentes con nuestras propuestas, gobierne quien gobierne porque para Compromís per Crevillent lo primero son nuestros vecinos, antes que defender intereses ni carreras políticas partidistas como ha hecho el PP en estos últimos años.

 

Compromís va a continuar exigiendo a la Consellería de Sanidad, junto a la Plataforma y a los miles de vecinos que exigían la ambulancia, y si ahora Ciudadanos ha presentado una nueva moción en el mismo sentido, también lo apoyaremos, independientemente de las gestiones que ya estamos  haciendo.

 

 

 

Arxivat en: Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *