Compromís ha proposat al Consell Rector de l’Ateneu Municipal de Cultura la constitució d’una Comissió de Coordinació de Museus a Crevillent

Crevillent, 25 de noviembre, Compromís va proposar en la reunió del Consell Rector de l’Ateneu Cultural que es constituïsca una comissió de coordinació de tots els museus de Crevillent on participen els responsables de tots els museus existents a Crevillent.
Recorda Compromís que actualment existeixen formalment consells i comissions sobre el museu Mariano Benlliure i Arqueològic però que de fet no funcionen i no es reuneixen des de fa dècades.
Des de Compromís per Crevillent, ja es va instar en les primeres reunions constitutives de la Corporació, a l’Alcalde i al Govern Municipal al fet que es constituïra aquesta comissió de Coordinació ja que són importants les activitats que realitzen els diferents museus existents a Crevillent, però és necessari coordinar-les i elaborar estratègies conjuntes al costat de foment i turisme per a ser més eficaços, si cap, i cercar noves oportunitats econòmiques per al municipi.
Recorda Jesús Ruiz, Portaveu adjunt de Compromís i vocal en l’Ateneu de Cultura que actualment Crevillent disposa de cinc museus de caràcter permanent i una sala d’exposicions temporals; el Museu de la Setmana Santa, Museu Julio Quesada, Museu Arqueològic i Paleontològic, Casa-Museu Dr. Mas Magro, Museu Mariano Benlliure, Museu de la Festa i la Sala d’exposicions de la Casa de Cultura. Alguns d’aquests museus són de titularitat municipal, altres compartides amb entitats privades i unes altres enterament de caràcter privat.
Afig Jesús Ruiz, que coordinar les seues activitats per a fer una oferta turística més atractiva i implicar a restauradors i professionals del turisme és indispensable. A més, donaria també sentit a la formació que s’ha impartit en els últims mesos en aquesta àrea.
També ha avançat el Regidor de Compromís que hi ha accions coordinades com la creació d’una marca pròpia com podria ser Museus de Crevillent que li donaria major potencialitat als nostres museus. A més d’elaborar estratègies de futur com la creació d’una fundació per a iniciar els treballs de captació de fons per a un museu etnològic i de la catifa.
Tots aquests temes s’han plantejat en l’Ateneu Municipal de Cultura, dins de l’impuls que Compromís vol donar a aquest òrgan de participació cultural i també es plantejaran en la Comissió de Cultura perquè de forma coordinada es puguen fer aportacions.
Finalment Jesús Ruiz ha volgut posar l’accent que aquest òrgan que es vol crear, ha de ser de màxima participació i integradora de tots els actors implicats, com els responsables dels diferents museus, els tècnics municipals, els grups polítics, els professionals que treballen en aquesta activitat i restauradors del municipi.

 

—————————————————————————————————–

Crevillent, 25 de noviembre. Compromís propuso en la reunión del  Consell Rector del Ateneo Cultural que se  constituya una comisión de coordinación de todos los museos de Crevillent donde participen los responsables de todos los museos existentes en Crevillent.

Recuerda Compromís que actualmente existen formalmente consejos y comisiones sobre el museo Mariano Benlliure y Arqueológico pero que de hecho no funcionan y no se reúnen desde hace décadas.

Desde Compromís per Crevillent, ya se instó en las primeras reuniones constitutivas de la Corporación, al Alcalde y al Gobierno Municipal a que se constituyera esta comisión de Coordinación ya que son importantes las actividades que realizan los distintos museos existentes en Crevillent, pero es necesario coordinarlas y elaborar estrategias conjuntas junto a fomento y turismo para ser más eficaces, si cabe, y buscar nuevas oportunidades económicas para el municipio.

Recuerda Jesús Ruiz, Portavoz adjunto de Compromís y vocal en el Ateneo de Cultura que actualmente Crevillent dispone de cinco museos de carácter permanente y una sala de exposiciones temporales; el Museo de la Semana Santa, Museo Julio Quesada, Museo Arqueológico y Paleontológico, Casa-Museo Dr. Mas Magro, Museo Mariano Benlliure, Museo de la Festa y la Sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Algunos de estos museos son de titularidad municipal, otros compartidas con entidades privadas y otras enteramente de carácter privado.

Añade Jesús Ruiz que coordinar sus actividades para hacer una oferta turística más atractiva e implicar a restauradores y profesionales del turismo es indispensable. Además daría también sentido a la formación que se ha impartido en los últimos meses en esta área.

También ha adelantado el Concejal de Compromís que hay acciones coordinadas como la creación de una marca propia como podría ser Museos de Crevillent  que le daría mayor potencialidad a nuestros museos. Además de elaborar estrategias de futuro como la creación de una fundación para iniciar los trabajos de captación de fondos para un museo etnológico y de la alfombra.

Todos estos temas se han planteado en el Ateneo Municipal de Cultura, dentro del impulso que Compromís quiere dar a este órgano de participación cultural y también se plantearán en la Comisión de Cultura para que de forma coordinada se puedan hacer aportaciones.

Por último Jesús Ruiz ha querido hacer hincapié en que este órgano que se quiere crear, debe ser de máxima participación e integradora de todos los actores implicados, como los responsables de los distintos museos, los técnicos municipales, los grupos políticos, los profesionales  que trabajan en esta actividad y restauradores del municipio.

 

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *